Pracownia Psychoterapii Gestalt w Gliwicach

Nazywam się Małgorzata Nierychlewska, jestem certyfikowanym psychoterapeutą, psychologiem i pedagogiem. Ukończyłam szkolenie w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt w Krakowie. Zajmuję się psychoterapią młodzieży i dorosłych. Swoją pracę głównie opieram na założeniach psychoterapii Gestalt. Doświadczenie zawodowe zdobywałam w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, szkołach i w ośrodkach zdrowia psychicznego (poradnie, szpitale psychiatryczne). Stale doskonalę swoje umiejętności poprzez udział w warsztatach i szkoleniach. Moja praca poddawana jest regularnej superwizji w celu zapewnienia klientowi lepszej opieki podczas jego procesu.

Kontakt
 • Zapraszam osoby, które:

 • mają trudność z budowaniem bliskich i satysfakcjonujących relacji z innymi,
 • mają kłopot w radzeniu sobie z emocjami (wybuchy złości, stany lękowe, ataki paniki, przedłużające się okresy smutku, depresja)
 • są w momencie kryzysu życiowego (rozstanie z partnerem, rozwód, choroby, wypadki losowe),
 • mają problemy psychosomatyczne,
 • mają trudność w pogodzeniu się z doświadczeniami z przeszłości,
 • dążą do rozwoju oraz świadomego podejmowania decyzji i wyborów życiowych,
 • doświadczają trudności wychowawczych i poszukują sposobów budowania dobrego kontaktu z dzieckiem.

 • Cennik:

 • Psychoterapia (50 minut) - 160 zł
 • Konsultacje psychologiczne (50 minut) - 160 zł
 • Konsultacje wychowawcze (50 minut) - 160 zł
 • Oferta:

 • Konsultacje

  Rozpoczęcie każdego procesu terapeutycznego poprzedzają konsultacje, których celem jest ustalenie obszarów do pracy, poznanie zasad pracy w gabinecie psychoterapeutycznym, metod pracy w psychoterapii Gestalt, przybliżenie się do podjęcia świadomej decyzji o rozpoczęciu psychoterapii.
  Proces konsultacji może składać się z kilku spotkań.

 • Psychoterapia indywidualna

  Cykl regularnych, cotygodniowych spotkań terapeutycznych.
  We współpracy z terapeutą klient określa cele biorąc pod uwagę swoje potrzeby, trudności i ograniczenia. Za ogólny cel terapii uznaje się poszerzenie świadomości w zakresie myśli, emocji, zmysłów i ciała oraz pracę nad emocjami, przekonaniami i traumami przeszłości.

 • Konsultacje wychowawcze

  Przeznaczone są dla osób, które doświadczają trudności w relacji z własnym dzieckiem lub doświadczają trudności wychowawczych. Spotkania mają na celu wsparcie rodziców w poszukiwaniu nowych dróg bycia w kontakcie z dzieckiem, oraz zawierają w sobie elementy psychoedukacji dotyczącej okresu rozwojowego w jakim dziecko obecnie się znajduje.

 • Psychoterapia młodzieży

  Przeznaczona jest dla osób w wieku od 16 roku życia, które doświadczają trudności w relacjach z innymi (rówieśnikami, dorosłymi, rodzicami), trudności emocjonalnych (obniżony nastrój, depresja, lęki, agresja wobec siebie lub innych), a także przeżywają trudności dotyczące swojego dorastania i zmian temu towarzyszących. Spotkania odbywają się raz w tygodniu.